MASKE VE ÇAĞRIŞIMLAR SERGİSİ 2021

Tel Maske
Hatice Gökçe
Bayburt Baksı Müzesi ve Cocoon Art Space (Fişekhane)
Gümüş kaplı madensel tel ve tül maske12x15 cm (her biri)Kullanılan materyal tel ve telin en güzel işlendiği teknik tel kırma. Tel, doğası gereği, her adımda kıvrılıp hiçbir kesici alet kullanılmadan kendi kendine kırdırıldığı için "telkırma" adını almış; aynı hayatımızda olan olayların her birinin yarattığı etki gibi. Hayatta var olmaya çalışırken başlangıçta her şey parlar, yaşarken renk değiştirir kimi zaman başka bir renge döner. Aynı tel kırma tekniğinde işleme ilk yapıldığında telin renginin beyaz olması, zaman geçtikçe telin madensel özelliğinden dolayı oksitlenerek hafif sarımtırak bir renge dönmesi ve bu rengin yapılan işe doğal bir görünüm vermesi gibi. Yaşam ile ölüm, varoluş ile yok oluş arasındaki ince kesik çizgiler gibi.